25 Ekim 2020 Pazar

Okuma Merkezlerinde Yüz Yüze E?itimlere Ba?lan?yor

okuma-merkezlerinde-yuz-yuze-egitimlere-baslaniyor

Büyük?ehir Okuma Merkezlerinde Yüz Yüze E?itimlere Ba?lan?yor
25 Eylül 2020 Cuma 17:13

 Büyük?ehir Okuma Merkezlerinde Yüz Yüze E?itimlere Ba?lan?yor

·Büyük?ehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ??ler Dairesi Ba?kan? Murat Nalçac?, “E?itim merkezlerimiz ve semt konaklar?m?z pandemi sürecine uygun olarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba?kanl???na ba?l? ekiplerimiz taraf?ndan profesyonel anlamda tamamen ilaçlanm?? ve hijyen ortam? sa?lanm??t?r.”

Malatya Büyük?ehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ??ler Dairesi Ba?kanl??? taraf?ndan geçti?imiz günlerde yap?lan seçme s?nav?nda, ba?ar?l? olan ö?renciler okuma merkezlerinde yüz yüze e?itim almaya ba?layacaklar.

Konuyla ilgili olarak bir aç?klama yapan Malatya Büyük?ehir Belediyesi Kültür ve Sosyal ??ler Dairesi Ba?kan? Murat Nalçac?, dünyan?n Covid-19 ile mücadele etti?i bir dönemde Büyük?ehir Belediyesi olarak Milli E?itim Bakanl???’n?n belirledi?i tarihte e?itime ba?layacaklar?n? söyledi.

Nalçac? aç?klamas?nda ?unlar? dile getirdi:

“Dünya’n?n koronavirüs ile mücadele etti?i bir dönemde e?itime, Milli E?itim Bakanl???’n?n belirlemi? oldu?u tarihte Malatya Büyük?ehir Belediyesi olarak bizde ba?lam?? bulunaca??z.

8-10 Eylül 2020 tarihleri aras?nda yapt???m?z seviye belirleme s?nav?m?za özellikle 5 - 6 – 7 ve 8’inci s?n?ftaki ö?renci karde?lerimizden binyüz civar?nda kat?l?m olmu? ve bu kat?l?m sonucunda ba?ar?l? ö?rencilerimizin listeleri asil ve yedek olarak külliyelerimizde ve e?itim merkezlerimizdeki duyuru panolar?nda as?lm??t?r.

Yine Milli E?itim Bakanl???m?z?n belirlemi? oldu?u tarih do?rultusunda 8’inci s?n?flar?n e?itime ba?lamas?yla birlikte bizde 26 Eylül tarihi itibariyle Semt Konaklar?m?zda 8’inci s?n?flar?m?zda derslerimize ba?l?yoruz. Derslerimize ba?larken ö?rencilerimizden ve velilerimizden özellikle rica etmemiz ve üzerinde durulmas? gereken önemli noktay? belirtmek istiyorum ki oda e?itim merkezlerimiz ve semt konaklar?m?z pandemi sürecine uygun olarak Çevre Koruma ve Kontrol Daire Ba?kanl???na ba?l? ekiplerimiz taraf?ndan profesyonel anlamda tamamen ilaçlanm?? ve hijyen ortam? sa?lanm??t?r.

Yine semt konaklar? e?itim merkezlerimizin giri?inde; ate? ölçerlerimiz, ö?retmenlerimizin tamam? için siperlikli koruyucu maske, ö?rencilerimiz için koruyucu maske, dezenfektan, ayakl? dezenfektan olmak üzere haz?r hale getirilmi?, ö?rencilerimizi beklemekteyiz. E?itim ve ö?retim anlam?nda Malatya Büyük?ehir Belediyesi olarak geçmi? y?llarda oldu?u gibi bu y?lda in?allah ç?tay? en üst seviyede tutaca??m?z? ifade ediyor e?itim ve ö?retim y?l?n?n ilimiz, ülkemiz ve ö?rencilerimiz için hay?rl? olmas?n? diliyorum.

 Haber okunma sayısı: 2326

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. Ä°lk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


Ba?kan Gürkan Haz?rl?klar? Yerinde ?nceledi

“Cumhurba?kan?m?z?n Malatya’ya Özel Bir ?lgisi Var”

Kültür ve Turizm Bakan Yard?mc?s? Demircan’dan MTܒye ziyaret

Kültür ve Turizm Bakan Yard?mc?s? Ahmet Misbah Demircan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun

Malatya KOM ?ube’den FETÖ Operasyonu

KOM Daire Ba?kanl??? koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklar? kapsam?nda Polis Akademisinden at?lan ö?rencilerle

Ba?kan Ç?nar, Tüm Malatyal?lar? Cumhurba?kan?m?z?n Etraf?nda Kenetlenmeye Davet Etti

“Say?n Cumhurba?kan?m?z? Misafir Edecek Olman?n Gururunu Ya??yoruz”

Malatya’ya Yeni Bir Cazibe Merkezi Kazanacak

Ba?kan Güder, Projeyi Cumhurba?kan? Erdo?an’a Sunacak

Tiyatrocular Medya Ba??ml?l???na Dikkat Çektiler

Malatya Kent Konseyi Sanatsal Faaliyetler Çal??ma Grubu ve TheaTron Sahne Tiyatro Toplulu?u i? birli?inde düzenlenen

MALATYA - HAVA DURUMU

MALATYA